CÁNH QUẠT VƯỚNG DÂY


Nửa đêm cánh quạt vướng dây

Tàu rùng máy tắt biết ngay khổ rồi

Hơi tôi ngắn quá đi thôi

Lặn chưa kịp cắt vội trồi trở ra

Đêm nay biển lạnh rét da

Đợi mai nắng ấm mất qua một ngày

Mỗi người vài tiếng đổi thay

Cắt xong dây lưới mất ngày thả trôi

Bạn bè cùng với luôn tôi

Đôi hàm răng nhịp như hồi trống khua

Nghề nào cũng khổ cay chua

Chỉ nghề bồi dưỡng chả thua nghề nào.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here