Người thân ơi biết bao giờ gặp lại

Kiếp gian nan sóng gió phủ vơi đời

Biển vẩn xanh trùng dương chiều vẫn đợi

Nợ hải hồ tiếp tục vẫn ra khơi.

                   Hoàng Gia Anh

 

Bài thơ trích trong đêm thơ biển hẹn do Hoàng Gia Anh tổ chức tại quê hương 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here