Bán mối tình câm lại bán trăng

Ai mua tôi bán hết cung hằng

Tỏ lòng đã đứt mong gì nối

Biển đọng tình si lệ khó ngăn

Khó ngăn một thảm với một sầu

Hai cảnh tiên trần cách biệt nhau

Thảm gởi mây mưa lên chín bệ

Sầu trao gió đẩy xuống càn khôn

Càn khôn nảy nở một thi nhân

Nghiệp chướng tình si còn bận biệu

Não lòng thương phận bút phân vân

Phân vân lên tiếng bán cung hằng

Bán mảnh hồn ta với gió trăng

Báo lão đa già còn lắm chuyện

Bán thằng cụi trẻ tính lăng nhăng

Lăng nhăng dòm ngó nguyệt cung nga

Tiên cảnh trần gian vạn nẽo xa

Thẹn kiếp tơ tằm reo rao bán

Không mua xin chớ giận hờn ta

Hờn ta sao dám bán cung hằng

Có phải cuồng thi bút loạn chăng

Trần thế mấy người bao kẻ dám

Làm thơ rao bán nguyệt cung hằng .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here