Ai mua tôi bán mối tình câm

Đã sống cùng tôi quanh tháng năm

Nhớ quá tóc đen buồn đổi bạc

Thường nhiều mất ngủ mắt quầng thâm

Cheo leo ái nợ duyên tình ái

Đeo đuổi đời tôi quanh tháng năm

Người đã sang ngan tôi đứng đây

Buân khuân thơ thẩn dưới trăng gầy

Trời ơi tôi nhớ sao tôi nhớ

Tôi ngắm sao tình qua án mây

Án mây che khuất mất người thương

Em đã ra đi một nẽo đường

Bỏ lại sau lưng trời thương nhớ

Mình tôi xở rối cuộn tơ vương

Nay tôi rao bán vì tôi đã

Đã chết lòng tôi theo tháng năm

Tháng năm thương nhớ một mình mơ

Người đã sang ngan đã hững hờ

Tôi viết đôi lời vào giấy trắng

Loạn tình nào loạn ý tình thơ

Nay tôi rao bán vì tôi đã

Đã héo tim tôi bởi đợi chờ .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here