THU VẤN NGUYỆT

Thu vàng hởn tủi nguyệt qua …cầu

Mới hỏi nguyệt rằng nguyệt ở….đâu

Viễn xứ tha phương buồn cúi …nẽo

Cố hương nguyệt khóc lúc ban …đầu

Mây trời xa cách chờ vài ….chữ

Gió lộng ngàn trùng gởi mấy …câu

Thu với thi nhân đôi bạn ….thiết

Hồn thơ đắm nguyệt rượit say…bầu.

                        Nhà thơ Tùng Sơn

 

ĐỢI CHỜ

Mãi đợi chờ Thu nối nhịp …cầu

Sao nàng Thu lại bỏ đi …đâu

Tuy hai lĩnh vực xa muôn …nẻo

Có lúc hàn huyên tựa mái …đầu

Nguyệt họa lời thu vần mấy …chữ

Thu xem thơ nguyệt ý đôi …câu

Tình thu và nguyệt luôn tha… thiết

Đắm đuối hồn thơ dốc cạn… bầu .

                        Hoàng Gia Anh

p/s : bài thơ tặng nhà thơ Thu Nguyệt ở Việt Nam

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here