DẠO NÚI

Nước bước sa đà ngắm dặm tràn

Thừa ưa tốt một vẽ quan san

Tươi mươi nhị túy bông cầm bạc

Lổ đổ nhành xanh lá mạ vàng

Lúc ngúc đầu trau ngồi lóm đóm

Lau nhau mỏ chó sủa vang làng

Đường trưởng lãi rải dừng chân nghĩ

Lắng lặng chùa khuya lốc cốc tang.

                           Không biết tác giả

 

HỌA THƠ SONG ĐIỆP

(Họa y vận)

Trưa mưa nước ướt lắm dặm tràn

Lưng chừng thăm thẳm nẻo quan san

Tha ma ảm đạm đìu hiu bạc

Phơi phới lơ thơ lá đã vàng

Quang đãng bông trồng loanh quanh xóm

Tùm lum mỏ gõ nổi vang làng

Ung dung nhè nhẹ an nhàn nghĩ

Ha há đầu trâu tích tịch tang.

Thủ bút : Hoàng Gia Anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here