ĐÊM THU

Lá đổ cành ngô rụng lá …vàng

Ủa kìa nay đến tiết thu …sang

Nàng trăng sáng ánh trên cung …quãng

Ngọn gió vi vu quạt thảo …trang

Gờn gợn biển xanh màu sóng …đẹp

Lô nhô núi biếc sắc huy… hoàng

Quanh vườn ngào ngạt hương thiên… lý

Đổi cảnh nhìn trang dạ ngổn …ngang.   

           

 

 

THU SANG

 

Ve giả từ đi quá vội ….vàng

Thế là lần nữa đón thu ….sang

Trăng thu khoe sắc trên cung…. Quảng

Sáng cả trần gian tới tệ ….trang

Tha thướt trời thu muôn sắc…. đẹp

Gió thu mang mác cảnh huy ….hoàng

Cùng ta ra ngắm giàn thiên ….lý

Trộm lén nhìn thu ý ngổn ….ngang.

                                    Hoàng Gia Anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here