TỰ THÁN

Con tạo e khi cũng muốn… đùa

Khiến anh hào phải chịu cay …chua

Văn lừa quỹ đói khi khổng …nổi

Rượi đánh ma sầu vẫng cứ… thua

Mối nợ đa tình vay chửa …trả

Tâm thân vô dụng bán ai …mua

Của riêng còn đó kho vô …tận

Tuyết nguyệt phong hoa đủ bốn… mùa.

                        Cụ Nguyễn Trọng Cẩn

 

DUYÊN NỢ

 

Nợ nợ duyên duyên cứ cợt… đùa

Nữa lời nồng thắm nửa cay …chua

Bồng bềnh cuộc sống thường trôi …nổi

Trúng trật đôi lần chuyện thắng… thua

Bán nguyệt cung trăng chưa giá… cả

Tình câm đả hỏi chẳng người …mua

Thương thay cho gốc cây vô …tận

Vẫn sống cô đơn mãi bốn …mùa.

                                    Hoàng Gia Anh

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here