XUÂN THẾ MÀ RU

 

Xuân tư trong Huế mới ban… ra

Xuân chẳng riêng ai khắp mọi …nhà

Đì đẹt ngoài sân tràng pháo… chuột

Trang hoàng trên vách bức tranh… gà

Chí che chí chít đôi giày… dép

Đen thủi đen thui cũng lượt… là

Ướm ả hỏi ai ngoài cố …quận

Rằng xuân nay vẫng thế ru …mà.

                        Không nhớ tác giả

 

XUÂN THẾ MÀ RU

 

Xuân đâu mùa Huế để ban …ra

Xuân khắp non sống khắp nước …nhà

Cũng pháo bông hoa mừng tết …chuột

Cùng đôi liển đỏ bức tranh …gà

Áo quần tươm tất trai giày …dép

Trau chảy dung nhan gái lượt… là

Cờ xí tưng bừng mùa phố …quận

Xuân nay đổi mới quá vui… mà

                        Hoàng Gia Anh

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here