THU ĐIẾU

Ao thu lạnh lẽo nước trong …veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo …teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn… tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa …vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh… ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng …teo.
Tựa gối, buông cần lâu chẳng …được,
Cá đâu đớp động dưới chân …bèo.

                             ( Nguyễn Khuyến )

 

THU ĐIẾU

Đầm sen gió lặng nước trong …veo,

Thắng cảnh nơi này lắm khách …đeo.

Đêm xuống sương xa bay lí …tí ,

Ngày rơi giá đổ gió đưa …vèo .

Mây mù che phủ trời xanh …ngắt,

Mưa trút tuần qua khách vắng… teo.

Nắng sớm mưa chiều ai biết …được,

Lại xem cá lội dưới chân …đèo.

(Hoàng Gia Anh)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here