THƠ

Ngày vui hiếm có chốn phương xa

Thăm bệnh thi nhân ghé tận nhà

Chúc khỏe cam lê tình lữ thứ

Trấn an lan tặng hận phong ba

Hàn huyên câu chuyện trăng mờ ảo

Hạnh ngộ tâm tư bóng xế tà

Mượn bút dăm vầng lời cảm tạ

Tú anh nữ sĩ bật tài hoa

Thơ ông lĩnh giang thăm cụ bà Phương Tú Anh

 

Họa y vần

Non nước bây chừ đã cách xa

Ở mô con cũng nhớ quê nhà

Đất trời hiếu đạo đang tha thứ

Núi biển sanh thành vẫn thiết tha

Nẽo trần vinh nhục chăng hư ảo

Tuổi mẹ mây giăn bóng xế tà

Con họa thơ người lòng cảm tạ

Cầu trời đất nước nở trăm hoa

Hoàng Gia Anh

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here