LẠC ĐƯỜNG

Mặt trời đã gác quãng đường xa

Lững thững non sông chửa đến nhà

Muôn bước sa chân toàn đất khách

Hỏi thăm kẻ lạ những người ta

Bóng cây nghiêng ngữa coi rầu rĩ

Tiếng dế vò ve giọng thiết tha

Ngoảnh lại thử xem trời đất tí

Tối lâu lâu cũng sáng gần ra.

 

Cụ từ diễn đông

CHIỀU HAWAII

Hawaii bóng ngã cuối trời xa

Nhìn xứ người ta chạnh nhớ nhà

Thân gởi tháng năm cùng đất khách

Lòng còn quyến luyến nước non ta

Con tim viễn xứ thường rên rĩ

Và mỗi vầng thơ ý thiết tha

Có ai về nước cho ta gởi

Gởi mãnh tình đang đã viết ra.

Hoàng Gia Anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here