THAN NGHÈO

Cái khổ theo nhau mãi thế thôi

Có ai hay chỉ một mình tôi

Bạc đâu ra miệng mà mong được

Tiền chửa vào tay đã hết rồi

Van nợ lắm khi tràng nước mắt

Chạy ăn từng bữa hạt mồ hôi

Biết ra thưở trước đừng làm quách

Chẳng ký không thông cũng cậu bồi

Thơ cụ Từ Diễn Đông

 

NỢ TÌNH ĐEO

Tình vẫn theo tôi mãi thế thôi

Trọn đời thương nhớ vẫn bên tôi

Tơ ông chắp nối còn chưa được

Bà nguyệt dằn co chỉ đứt rồi

Thăm thẳm đường mây trông mỏi mắt

Ngàn trùng mơ cạn dạ quang bôi

Gối cơn mộng mị em thường tới

Làm khổ tim tôi trọn cuộc đời

Hoàng Gia Anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here