TRĂNG THU

Thu đến gieo sầu nhớ nước non

Khuyên trăng mấy độ khuyết rồi tròn

Lưng trời tạo hóc vào yên giáp

Mặt đất trần gian chuyển sắt son

Mắt thấy thời gian chậm bước

Tai nghe thân ý sớm gầy mòn

Thu này đã mấy thu li biệt

Lữ thứ tha phương dạ héo hon

 

Thơ Mặt Hy

NHỚ SONG  ĐƯỜNG

Nhớ lại trời thu ở nước non

Xuân xanh độ ấy mới trăng tròn

Công cha nghĩa mẹ lo cơm áo

Chưa dám một lần hẹn sắc son

Sợ mẹ hoàng hôn chiều lẹ bước

Kính cha hôm sớm phận làm con

Bây chừ hai ngã trời ly biệt

Nhớ đến song đường dạ héo hon

Hoàng Gia Anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here