HÒN BINH

Chỉ biết tiền thôi chã biết gì

Bụng to mà miệng thỉ thì thi

Chành bành ra thế đeo ăn mãi

Đút nhét vô thời chã nói chi

Mấy thuở đua tai người gọi tướng

Cả đời giữ của mọi lạ mi

Lâu nay lúc lắc nghe chừng đã

Lúc lắc nghe nhiều phải đập đi

 

QUAN TÂY

Thuở nhỏ ăn chơi chẳng học gì

Lớn nhờ bằng giả cử nhân thi

Dân lành nhờ vã cằn nhằn mãi

Đút nhét bì thư chẳnh nói chi

Ghế gọng mũ đai ngồi giống tướng

Nói năng sang sảng đấng tu mi

Tham lam bồn mốt ăn chưa đã

Đâu dễ gì mà chịu bỏ đi

Hoàng Gia Anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here