HỘI TÂY 

Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo
Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo!
Bà quan tênh hếch xem bơi trải,
Thằng bé lom khom ghé hát chèo.
Cậy sức, cây đu nhiều chị bám;
Tham tiền, cột mỡ lắm anh leo.
Khen ai khéo vẽ trò vui thế,
Vui thế bao nhiêu, nhục bấy nhiêu.

 

          TẾT NGHÈO

Tết mấy năm liền chẳng pháo reo

Lấy đâu ra đối để mà treo

Cơm chiều sáng sớm lo bươi chãi

Tăm tối trưa nay bủa mái chèo

Phách phách đói lòng thêm lụy rún

Thùng thùng xót dạ mỏi chân leo

Mỗi lần tết đến sao nghèo thế

Cái nợ gia truyền mãi cứ đeo.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here