THỢ BÁN THAN

Một gánh càn khôn quảy dặm …ngàn

Hỏi rằng chi đó? gởi rằng …than

Đói no miếng được đóng tiền… tốt

Hơn thiệt ngày chi gốc củi …tàn

Muốn giữ lửa hương cho vẹn …kiếp

Thử xem sắt đá có bền …gan

Nghĩ mình nhem nhút toan nghề… khác

Nhưng sợ trời kia lắm kẽ… hàn

                        Cụ Trần Khánh Dư

 

THAY NGHỀ KHÁC

Gánh nặng bôn ba khắp dặm… ngàn

Hết nghề sao lại chọn nghề… than

Sáng ra đi đốn cây rừng… tốt

Tối lại về lo bếp lửa …tàn

Nợ nước phủi tay chưa mản …kiếp

Tình nhà đứt ruột cả tim… gan

Sao ông chẳng chịu thay nghề… khác

Để chốn trần ai bớt kẻ …hàn.

 

                        Hoàng Gia Anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here