TỰ KIỂM

Đường đời trăm dặm mịt mù …xa

Cặm cụi đi hoài mới bảy… ba

Nghèo khó nguy nang đà đếm …đủ

Giàu sáng danh vọng đã tường …ra

Vui mừng con trẻ qua thời …đại

Quí trọng bạn thơ tới tuổi …già

Nắm tháng sắt son lòng nhân …thế

Ngày về chờ tỉnh chẳng mê… sa.

                        Không nhớ rõ tác giả

NGHÈO

 

Muôn dặm trùng dương góc biển …xa

Trên vai quảy nặng nợ phong… ba

Nghèo trong bụng mẹ lo chưa …đủ

Khổ ở ngoài đời cực té… ra

Ngước mặt nhìn lên khôn với.. dại

Còng lưng ngớ xuống tội thân.. già

Che bằng thơ rượi sai thời …thế

Dấu kiếp phong trần lệ vẫn… sa

                                    Hoàng Gia Anh

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here