TRĂNG XUÂN         

Óng ả gương nga sáng khắp …trời

Mượt mà bóng quế trãi muôn …nơi

Sương che màn gấm cô Hằng …đón

Gió vén rèm mây chú Cuội …mời

Chén rượu xôn xao vầng nguyệt …mở

Chung trà sóng sánh ánh sao …rơi

Bên thềm mai nhụy khoe thanh …bạch

Chúm chiếm Hăng Nga mở miệng …cười.

 

XUÂN KHÁI BÚT

 

Xuân đến muôn hoa nở rợp …trời

Mừng xuân tươi thắm khắp nơi …nơi

Gió xuân e ấp như chào …đón

Trai gái vui xuân tiếng gọi …mời

Thơ bút mừng xuân khai hội …mở

Chồi non thay đổi lá khô …rơi

Xuân mang no ấm xuân thanh …bạch

Đến nơi toàn dân rạng rỡ… cười.

                                    Hoàng Gia Anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here