TRĂNG THU

Thu đến gieo sầu nhớ nước …non

Khung trăng mấy độ khuyết rồi… tròn

Lưng trời tạo hóa vào yên …áo

Mặt đất trần gian chuyển sắt …son

Mất thấy thời gian chầm chậm …bước

Tai nghe thân ý sớm gầy… mòn

Thu này đã mấy thu ly… biệt

Lữu thứ tha phương dạ héo… hon.

                                    Mặc Hy

 

NHỚ SONG ĐƯỜNG

Nhớ lại trời thu ờ nước …non

Xuân sanh độ ấy mới trăng …tròn

Công cha nghĩa mẹ lo cơm… áo

Chưa dám một lần hẹn sắt …son

Sợ mẹ hoàng hôn chiều lẹ …bước

Kinh cha hôm sớm phận làm …con

Bây chừ hai ngả trời ly… biệt

Nhớ đến song đường dạ héo… hon

                        Hoàng Gia Anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here