THAM SANH

Canh ngũ năm nay đúng sáu…ba

Thế mà tơ tưởng tớ chưa …già

Đường trăng lối cũ say sưa…nguyệt

Lối mộng đường xưa đắm đuối…hoa

Khoan nhặc còn mê sênh phách …gõ

Bỗng trầm vẫng khoái yến oanh …ca

Trăm năm trời để cho trăm …tuổi

Lạc thú trên đời mặc sức …ta

                        Không biết tác giả

 

CHẲNG BIẾT GIÀ

Không hỏi mà khai tuổi sáu …ba

Xem tôi ái dám bảo tôi …già

Mắt còn đọc rõ vầng thơ… nguyệt

Chân vẫn chăm đều mấy kiểng… hoa

Đâm thủng càn khôn cây gậy …nhỏ

Đánh tan phiển não tiếng thơ …ca

Đời còn còn hưởng lo chi… tuổi

Sống biết tình yêu chẳng biết …già.

                                    Hoàng Gia Anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here