TẤM LÒNG THẦN HÔN

 

Ríu rít chim chiều rặng liễu …xanh

Thần hôn chặng nhớ đấng sanh …thành

Thư hiền hiu hắc đưa làm …gió

Vân cẫu mơ màng ngó bức …tranh

Canh cánh tình quê chòm tóc …bạc

Dững dưng tình khách bóng trăng …thanh

Giỡ đem đồ chiểu vân tiên… truyện

Trung hiếu vẹn toàn rạng tiết …danh .

                                    Đào Quan Hiễn

 

BÌNH HẢI QUÊ TÔI

Đẹp quá quê hương ngọn lúa …xanh

Nơi tôi mang nặng nghĩa sanh …thành

Sáng lo buôn bán dần sương …gió

Tối thổi cơm chiều dưới bếp …tranh

Biển mặn nhấp nhô cơn sóng …bạc

Trời đêm lơ lửng ánh trang …thanh

Tháng năm quanh quẩn cùng quê.. cũ

Đời chẳng màng chi chữ lợi …danh .

 

                        Hoàng Gia Anh

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here