NGỒI TÙ CẢM TÁC

Nếu chết phăn đi cái cũng …hay

Còn ta ta lại nghĩ sao …đây

Trời đâu có ngục chôn thần …thánh

Đất há không đường ruổi gió …mây

Tác cạn bể Đông chìu tấc …lưỡi

Phá tan rừng Bắc vẩy đôi …tay

Anh em ai nấy xin thêm …gắng

Công nghiệp ngàn thu há một …ngày .

                                    Cụ Phan Bội Châu

 

KHÓC CỤ PHAN BỘI CHÂU

Cụ mất khi nào cháu chẳng… hay

Cơ đồ cụ bỏ lại ai… đây

Bao năm chống Pháp vai gồng… gánh

Cuộc chiến còn đang, Cụ cỡi… mây

Tù tội khó bày ba tấc …lưỡi

Gông cùm cam chịu bó đôi …tay

Thành bại xá gì lòng vẫn …gắng

Công ơn dân tộc nhớ muôn …ngày.

                                    Hoàng Gia Anh

 

 

                       

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here