pic

Mẹ ơi, con gái lấy chồng

Xa cha xa mẹ trong lòng nhớ thương

Lấy ai phụng dưỡng song đường

Tuổi già mưa nắng gió sương mỗi ngày

Chăn mền ai giặt ai thay

Cơm canh chiều sáng mỗi ngày ai lo

Còn ai để mẹ dặn dò

Làm dâu con phải thân lo thuộc lòng

Mười hai bến nước đục trong

May nhờ khổ chịu chọn chồng do con

Đã cùng hẹn biển thề non

Trăm năm hạnh phúc hai con nguyện thề

Suốt đời tình nghĩa phu thê

Quảng bao mưa nắng chẳng hề gió sương

Chỉ lo ơn nghĩa song đường

Lời thơ con gói niềm thương gởi về

*******

Viết tựa theo ý

* Ái nữ Hoàng Thị Kim Thuỷ ! đọc trước sự hiện diện cha mẹ hai bên cùng nội ngoại quan kháh, bạn bè tham dự lễ thành hôn tại tiểu bang Seattle ./. 2012

HOÀNG GIA ANH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here