Sau nhiều đề cử, tranh luận, kiện tụng và trách móc, cuối cùng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà Nước giai đoạn 2006-2011 về văn học nghệ thuật cũng đã được công bố. Nhìn vào danh sách, thấy giới cầm bút chiếm số lượng khá lớn. Ví dụ, ở Giải thưởng

Hồ Chí Minh, sân khấu chỉ có ba (Nguyễn Đình Nghi, Dương Ngọc Đức và Sỹ Tiến) âm nhạc chỉ có hai (Phạm Tuyên và Văn Chung), mỹ thuật chỉ có một ( Nguyễn Gia Trí) thì văn chương có đến bảy vị được vinh danh. Cứ đà này, có lẽ Việt Nam sẽ phải mở thêm rất nhiều con đường để treo tên tuổi các văn nhân, thi sĩ khá tích cực sáng tạo và rất tích cực làm đơn xin xét tặng các loại giải thưởng.

Giải thưởng Hồ Chí Minh

1. Cố nhà thơ Phạm Tiến Duật với Đường dài và những đốm lửa, Tiếng bom và tiếng chuông chùa, Vừa làm vừa nghĩ.

2. Hoàng Tích Chỉ với Em bé Hà Nội, Mối tình đầu, Thành phố lúc rạng đông, Biển gọi…

3. Đinh Trọng Đoàn (Ma Văn Kháng) với Mưa mùa hạ, Côi cút giữa cảnh đời, Gặp gỡ ở La Pan Tẩn…

4. Nguyễn Hữu Thỉnh (Hữu Thỉnh) với Thương lượng với thời gian, Trường ca biển…

5. Nguyễn Thế Xương (Hồ Phương) với tiểu thuyết Ngàn dâu, Những cánh rừng lá đỏ.

6. Chu Bá Bình (Đỗ Chu) với Một loài chim trên sóng, tập tùy bút Tản mạn trước đèn; và

7. Dương Ngọc Huy (Lê Văn Thảo) với tiểu thuyết Con đường xuyên rừng và Tuyển tập truyện ngắn Lê Văn Thảo.

Giải thưởng Nhà nước

1. Ngô Ngọc Bội

2. Lê Thị Minh Khuê (Lê Minh Khuê)

3. Nguyễn Thành Long (đã mất)

4. Thái Bá Lợi,

5. Nguyễn Trọng Phu (Phù Thăng – đã mất)

6. Ngô Văn Phú

7. Bế Kiến Quốc (đã mất)

8. Lê Văn Sửu (Triệu Bôn – đã mất)

9. Thái Nguyên Chung (Nguyễn Chí Trung)

10. Hoàng Nhuận Cầm

11. Trương Đình (Trinh Đường – đã mất)

12. Nguyễn Duy Khán (Duy Khán – đã mất)

13. Nguyễn Hữu Loan (Hữu Loan – đã mất)

14. Nguyễn Đức Ngọc (Anh Ngọc)

15. Tô Thế Quảng (Tô Nhuận Vỹ)

16. Lưu Quang Lũy (Lưu Trùng Dương)

17. Nguyễn Sĩ Hộ (Lý Biên Cương – đã mất)

18. Vi Văn Hồng (Vi Hồng – đã mất)

19. Nguyễn Duy Hinh (Lê Tri Kỷ – đã mất)

20. Cao Tiến Lê

21. Phan Thanh Quế (Thanh Quế)

22. Hồ Văn Ba (Chim Trắng – đã mất)

23. Phạm Điệng (Dũng Hà – đã mất)

24. Trần Hồng Nhu (Hồng Nhu)

25. Nguyễn Trọng Tạo

26. Nguyễn Thị Như Trang

27. Nguyễn Xuân Cang (Xuân Cang)

28. Ngô Thảo

29. Trần Hữu Hỷ (Trần Ninh Hồ)

30. Nguyễn Thị Hồng Ngát

31. Lê Thành Nghị

32. Nguyễn Khắc Phê

33. Nguyễn Ngọc Bái (Ngọc Bái)

34. Nguyễn Đức Hân (Phan Hồng Giang)

35. Mai Trung Rạng (Mai Ngữ – đã mất)

36. Mai Quốc Liên

37. Tân Khải Minh (Sao Mai – đã mất)

38. Trần Văn Tuấn.

Theo lethieunhon.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here