Sep 29, 2014 - Thơ Hoàng Gia Anh    No Comments

UẤT HẬN

 

Chủ quyền là mạch máu của non sông

Gương trung nghĩa đời đời bia đá tạc

UẤT HẬN

Dân uất hận bởi lòng yêu đất nước

Ta quyết không lùi bước để cầu hòa

Nhục giống nòi mất hào khí ông cha

Nói tới giặc ta bừng bừng uất hận

Tiền nhân ta phơi thây ngoài chiến trận

Dành cho ta từng tất đất quê hương

Tận lòng trung bảo vệ lấy biên cương

Dân tộc tính muôn đời không hèn nhát

Lý Thường Kiệt từng trương cờ bắc phạt

Vua Quang Trung đại phá giặc nhà Thanh

Trận Điện Biên Võ đại tướng lừng danh

Thân nay tữ tên tuổi người bất tữ

Lê Chiêu Thống nhơ danh dòng lịch sử

Nhục và vinh ta lấy đó làm gương

Quyết đồng lòng bảo vệ biển quê hương

Là cái giá nhân tài đang giữ nước

Dù tất đất ta quyết không lùi bước

Để hổ danh con cháu giống tiên rồng

Chủ quyền là mạch máu của non sông

Gương trung nghĩa đời đời bia đá tạc

Hoàng Gia Anh

Aug 29, 2014 - Câu Đối    No Comments

HAI NGỌN ĐUỐC SỐNG

 Lúc non nước lâm nguy !! Bà sẵn sàng

Vị quốc vong thân, cả thế giới xôn xao.

Liệt nữ anh thư nghĩa khí trung can vì đất mẹ…

 

Khi chủ quyền hấp hối !! ông quyết tâm

Đốt ngọn lửa thiêng. Khắp toàn cầu bàn tán

Chí anh hùng bất tử tinh thần ái quốc với quê cha

.

 

Read more »

Pages:1234567...91»